A KISS Educatiepakket voor scholen

De film A KISS is nu met bijpassend lesmateriaal in te zetten op scholen! Doelgroep: 10-14 jaar, groep 7 en 8 basisonderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs.

A KISS is een film met actuele thema’s die op een zowel humorvolle en luchtige als serieuze en aandachtige manier zijn verbeeld. In de film zie je de hoofdpersoon, de 12-jarige Syrische Abdi die tot over zijn oren verliefd wordt op de 15- jarige Leyli. De setting waarin dit liefdesverhaal zich afspeelt is een AZC. De grote mate van onzekerheid waarin de jonge mensen in deze film leven, beïnvloed de manier waarop ze in het dagelijks leven staan, maar is tegelijkertijd ook juist niet van invloed op het universele gevoel van vriendschap en liefde.

Een belangrijk aspect van A KISS is de poging om mensen met een vluchtelingenachtergrond te humaniseren. De makers van A KISS hebben zelf in een AZC gewoond en ook een groot gedeelte van de cast is ervaringsdeskundige op dit gebied. Hierdoor geeft de film een unieke en authentieke inkijk in het alledaagse leven in een AZC.

A KISS wil zo bijdragen aan een beter begrip over en weer tussen asielzoekers enerzijds en de Nederlandse samenleving anderzijds. Een film die verbinding zoekt.

Het educatief materiaal rondom de film dient om een opening te creëren voor het vergaren van kennis. Er worden inzichten gegeven in de situatie van de personages van de film. Bij deze inzichten ligt de nadruk op de overeenkomsten tussen de jonge mensen in A KISS en de jongeren in de klas.

Zie voor meer informatie en mogelijkheden tot afname van het lesmateriaal de projectpagina van A KISS educatiepakket.